PDF
Actueel

Winterschilder aangeprezen bij lagere overheden
08/10/08 - Minister Ter Horst heeft provincies, waterschappen en gemeenten per brief gevraagd om navolging te geven aan het kabinetsbesluit om schilderwerk naar de winter te verleggen.

Op 15 juni 2007 besloot het kabinet om binnen- èn buitenschilderwerk aan rijkspanden zoveel mogelijk naar de winterperiode te verschuiven om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de winterwerkloosheid in onze bedrijfstak. Inmiddels heeft minister Guusje ter Horst van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties de lagere overheden verzocht om navolging te geven aan dit kabinetsbesluit. In de brief die de minister zond aan de overkoepelende organisaties van provincies, waterschappen en gemeenten, schrijft ze dat FOSAG, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw binnenkort nadere informatie zullen sturen. Ze zullen contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek op bestuurlijk niveau. Ter Horst hoopt dat er een 'vruchtbare diaoog' tot stand zal komen.

Overtuigen
FOSAG is blij dat ze nu ook, net als bij de rijksoverheid, de kans krijgt om de lagere overheden te overtuigen van het feit dat de winterwerkloosheid kan worden teruggedrongen met het verleggen van schilderwerk naar de winterperiode. De lagere overheden, zoals waterschappen, provincies en gemeenten, hoeven namelijk niet in de pas te lopen met de rijksoverheid. Zij kennen elk een stuk eigen autonomie zoals dat in ons staatsbestel is bepaald. In FOSAG Actueel van 17 oktober wordt uitgebreid stilgestaan bij de brief die minister Ter Horst naar de drie overkoepelende organisaties van provincies, waterschappen en gemeenten zond. Zodra de precieze aanpak van FOSAG en de bonden bekend is, zullen wij u hierover nader informeren.


 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact