PDF
Actueel

Beleggingsinformatie
18/8/10

Het BPF Schilders beheert het pensioen voor circa 150.000 deelnemers en gepensioneerden. Alle pensioenpremies die bij het BPF Schilders binnenkomen worden belegd in onder andere aandelen en staatsleningen. Het BPF Schilders probeert met dit geld (het vermogen) op een verantwoorde manier rendement te maken om niet alleen nu en in de toekomst aan alle deelnemers van het BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren, maar ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden.

Het vermogen van het BPF Schilders bedraagt ruim € 3,5 miljard. Om te kunnen vaststellen of dit vermogen voldoende is om niet alleen de ingegane pensioenen maar ook de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen, wordt een zogeheten dekkingsgraad bepaald.

 

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft procentueel de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen op een bepaald tijdstip. Als de dekkingsgraad 100% is, dan staat tegenover elke euro aan pensioenverplichtingen één euro aan vermogen.

Met de pensioenverplichtingen wordt de waarde bedoeld van de pensioenen, die zijn opgebouwd door de (ex-)deelnemers en de gepensioneerden. Als het vermogen groter is dan de verplichtingen, is de dekkingsgraad meer dan 100%. Is het vermogen kleiner dan de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad minder dan 100%.

Pensioenfondsen zijn hard geraakt door de kredietcrisis. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is daardoor sterk gedaald. Dit heeft twee belangrijke oorzaken, namelijk de daling van de rente en de daling van de aandelenkoersen.

 

Vereist vermogen
De dekkingsgraad is nog steeds hoger dan 100%. Dat houdt dus in dat het vermogen groter is dan de verplichtingen. Toch is dit niet voldoende. In de Pensioenwet is namelijk bepaald dat ieder pensioenfonds een absoluut minimum aan eigen vermogen moet hebben, het minimaal vereist eigen vermogen. Dit komt overeen met een minimale dekkingsgraad van 105%. Daarnaast moet een pensioenfonds zelf ook een vereist eigen vermogen vaststellen. De hoogte van dit vereist eigen vermogen is bij ieder pensioenfonds verschillend omdat dit afhankelijk is van de samenstelling van het belegde vermogen. Dit bepaalt namelijk hoeveel risico (bijvoorbeeld aandelenrisico, renterisico, valutarisico, grondstoffenrisico) het fonds loopt. Het vereist eigen vermogen van het BPF Schilders bedraagt 116% (per 31 december 2009).

 

Herstelplan
Als de dekkingsgraad van het BPF Schilders lager is dan het vereist eigen vermogen van 116% maar hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen van 105%, dient een zogeheten langetermijnherstelplan te worden ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het BPF Schilders heeft in maart 2009 een langetermijnherstelplan ingediend bij DNB. DNB houdt toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. In dit langetermijnherstelplan wordt beschreven hoe het BPF Schilders verwacht in de komende 15 jaar het vermogen weer op peil te krijgen, dus boven de 116%. Het pensioenfonds heeft extra dekkingsgraad boven de 100% nodig om tegenvallers te kunnen opvangen en om zoveel mogelijk de toeslag te kunnen verlenen.

Als de dekkingsgraad niet alleen lager is dan 116%, maar ook lager dan 105%, dus onder het minimaal vereist eigen vermogen, moet het BPF Schilders ook een kortetermijnherstelplan indienen bij DNB. In februari 2009 is de dekkingsgraad van het BPF Schilders onder de 105% gekomen. In verband hiermee heeft het BPF Schilders naast het langetermijnherstelplan ook een kortetermijnherstelplan opgesteld en bij DNB ingediend. In dit plan is beschreven hoe het BPF Schilders verwacht in de komende vijf jaar het vermogen weer op peil te krijgen. Uit het kortetermijnherstelplan, dat is opgesteld door externe deskundigen, blijkt dat bij het voorzetten van het huidige beleid (op het gebied van premie, toeslagen en beleggingen) de financiële situatie van het BPF Schilders zich ruim binnen de gestelde termijnen herstelt. Dit geldt uiteraard ook voor de dekkingsgraad.

 

Toeslagverlening
In de toekomst is uw huidige pensioen minder waard dan nu. Dat komt door inflatie. Het bestuur van het BPF Schilders heeft de doelstelling om tweemaal per jaar (week 1 en week 25) uw opgebouwde pensioen te verhogen met de loonindex. Dit heet toeslag verlenen. Of op uw opgebouwde pensioen toeslag verleend kan worden hangt af van de financiële positie van het fonds. De dekkingsgraad speelt ook hierin een bepalende rol.
1. Bij een dekkingsgraad onder de 110% vindt geen toeslagverlening plaats.
2. Bij een dekkingsgraad tussen 110% en 116% kan het bestuur besluiten tot een
gedeeltelijke toeslagverlening.
3. Bij een dekkingsgraad boven de 116% kan het bestuur besluiten maximaal met de
loonindex toeslag te verlenen, zo nodig vermeerderd met extra verhogingen om
beperkingen uit de twee voorgaaden voorwaarden ongedaan te maken
(inhaaltoeslag).

 

Ontwikkeling dekkingsgraad
30 juni 2010 107%
31 mei 2010 108%
30 april 2010 112%
31 maart 2010 112%
28 februari 2010 109%
31 januari 2010 110%
31 december 2009 112%
30 november 2009 112%
31 oktober 2009 112%
30 september 2009 113%
31 augustus 2009 111%
31 juli 2009 111%
30 juni 2009 108%
31 mei 2009 108%
30 april 2009 104%
31 maart 2009 102%
28 februari 2009 103%
31 januari 2009 107%
31 december 2008 106,2%
30 november 2008 108%
31 oktober 2008 113%
30 september 2008 126%
31 augustus 2008 130%

 

 
 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact