PDF
Actueel

Schildersrapport ABNAmro 'broddelwerk'
25 april 2008

De bank ABNAmro adverteert momenteel op radio en televisie voor haar 'brancherapporten'. Daarmee wil de bank haar expertise in sectoren aantonen. Op het rapport voor de schilder- en glassector valt echter veel af te dingen.
Met de brancherapporten wil ABNAmro zich uiteraard profileren als een zakenbank die van de hoed en de rand weet in elke branche. Op de website roept de bank wervend 'profiteer van onze kennis'.
Voor wat betreft het rapport over de schilders- en glasbranche betreft het echter 'regelrecht broddelwerk', aldus hoofdredacteur Jan Maurits Schouten van SchildersVakkrant. 'Na lezing heb ik meteen een klacht bij ABNAmro ingediend. Zoiets kán niet!'

Bedrijfschap
De bezwaren van Schouten zijn drieërlei:
'Ten eerste is het slecht uitzoekwerk. Zo wordt het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud genoemd als branchevertegenwoordiger voor deze sector. Dat is al een paar jaar niet meer het geval.'

Geen benchmark
'Ook is er niet bepaald ver gezocht. Als vakjournalist kan ik wel zien waar de bank zijn gegevens vandaan haalt. Voornamelijk uit de laatste brancheverkenning die het EIB in opdracht van kenniscentrum Savantis heeft gemaakt. Daaruit zijn heel veel gegevens rechtstreeks overgenomen. Dat zijn openbare cijfers, de bank heeft dus niets speciaals gedaan. Het zou best interessant zijn om een gedegen benchmark op financiële performance te lezen bijvoorbeeld, of iets over de hypotheeklasten in een sector. Dat weet zo'n bank. Maar... niets.'

Langjarig onderhoud
Schouten vervolgt: 'Mijn tweede bezwaar is een verkeerde interpretatie van de beschikbare gegevens. Daar wemelt het van in dit stuk van twee A-viertjes: de branche vindt het natuurlijk helemaal niet erg als de bank schrijft dat 'gebouwbeheerders hun onderhoud steeds vaker langjarig uitbesteden'. Maar harde gegevens zijn daarvoor niet. De trend is onder invloed van de bouwfraude de laatste jaren juist eerder negatief.'

Verkeerde cijfers
'En waar de ABN het getal van 35.000 werknemers, 8200 bedrijven, en 5000 zzp-ers vandaan haalt is mij ook een raadsel. Die getallen liggen in de meest ruime schattingen, gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel en eigen speurwerk van ons en bijvoorbeeld het onderzoeksbureau USP , eerder op 28.000, 6000, en 4000: een flink verschil.'

Vakblad bestaat niet
Het derde bezwaar betreft de bronvermelding. Schouten: 'Het rapport noemt 4 bronnen bij de tabellen. Eén van de tabellen is ontleend aan de maandelijkse loontrend die SchildersVakkrant in samenwerking met het CBBS publiceert. Daar heet de bron 'Schildersvakblad'. Zo'n blad bestaat niet.'

Het ABN-rapport is toegevoegd als pdf: PDF

 

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact