PDF
Actueel

Spos'en vormen coöporatie
27 mei 2008

De besturen en directies van de Spos'en zijn er momenteel druk mee: ze bereiden hun definitieve reactie voor op een voorstel van ondernemersvereniging Fosag. Die stelt samenwerking voor in coöperatieverband. Zelfs Goes weet het nog niet zeker.
Begin deze maand zouden de besturen van de zestien Spos'en en het VOS, het samenwerkingsverband in Limburg aan Fosag moeten hebben laten weten wat hun standpunt is ten aanzien van verregaande samenwerking.

Landelijk bureau
Het voorstel van Fosag, na lang onderling beraad tot stand gekomen, is dat er een coöperatie van de Spos'en zou moeten komen. In die bestuursvorm blijven de plaatselijke stichtingen en besturen wel bestaan, maar worden bepaalde verantwoordelijkheden en kosten verlegd naar een op te richten landelijk bureau.

Het idee is dat dit bureau enerzijds voor alle aangesloten leden werk uit handen kan nemen, bijvoorbeeld waar het subsidieaanvragen, vertaling van wetgeving en administratieve taken betreft. Anderzijds zou het landelijke niveau ook sturing aan werving en kwaliteit kunnen geven.

Invulling
Een aantal Spos-besturen, waaronder die van het Vakcentrum Zutphen, en van de Spos'en Geldermalsen en Zuid-Holland-Zuid, heeft zich al grotendeels accoord verklaard met deze nieuwe bestuurlijke structuur.
Dat wil overigens nog niet zeggen dat iedereen zich al volledig aan de plannen confirmeert. Er zijn veel vragen over de precieze invulling van de overeenkomst waarover op dit moment overlegd wordt.

Afgewezen
Andere Spos-besturen hebben het voorstel afgewezen, zoals het Limburgse VOS, dat een afwijkende opzet en financiering kent, en het Espeq in Heerhugowaard, dat samenwerkt met zeven scholingsinitiatieven uit andere branches, en de eigen structuur dus niet goed ingepast ziet in de coöperatie.

Goes
Spos Goes, volgens velen gezien als een definitieve afvaller, houdt het kruit nog nadrukkelijk droog. Spos-directeur Bram Vijfhuizen: 'We hebben om uitstel gevraagd bij Fosag. Ons bestuur komt 10 juni bij elkaar. Dan zullen we het voorstel bespreken. We hebben bepaalde bedenkingen bij het voorstel. Maar het is zeker niet gezegd dat wij ons zeker afzijdig zullen houden.'

 

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact