PDF
Actueel

MKB-Nederland dient commissie-Bakker van repliek

29 mei 2008
Zonder ingrepen die het werkgeverschap aantrekkelijker maken, zal het kabinet er niet in slagen de arbeidsdeelname substantieel te vergroten. Dat is de boodschap van MKB-Nederland aan de commissie-Bakker, die het kabinet half juni van arbeidsmarktadvies zal voorzien.
'Als de verhalen in de media over het advies van de commissie-Bakker kloppen, dan worden bedrijven straks een soort outplacementbureau', zegt Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland. 'Dat kan natuurlijk niet in het mkb, waar het gemiddelde bedrijf uit zes mensen bestaat.'

Ruim helft mkb wil geen personeel
Volgens MKB-Nederland zijn er juist maatregelen nodig die de risico's van personeel beperken, de kosten evenwichtiger verdelen, wet- en regelgeving voor secundaire arbeidsvoorwaarden vereenvoudigen én de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aanpakken.

Huidige belemmeringen zorgen er volgens de ondernemersorganisatie namelijk voor dat ruim de helft van de ondernemers in het mkb de risico's van het aannemen van personeel niet aandurft. Een op de vier verkoopt dan ook liever nee aan opdrachtgevers dan nieuw personeel aan te nemen. Van de zelfstandigen zonder personeel wil zelfs 90 procent geen werkgever worden.

Te hoge risico's en kosten
MKB-Nederland wijt dit onder meer aan het feit dat ondernemers met personeel moeten voldoen aan tientallen regelingen die risico's met zich mee brengen waarop ondernemers op geen enkele wijze invloed hebben, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, pensioen- en zorgpremies.

Ook de kosten vormen voor veel ondernemers een struikelblok voor het aannemen van personeel. Vooral de bijkomende kosten bovenop het nettoloon zijn veel ondernemers te gortig. De bijkomende kosten bepalen bovendien een steeds groter deel van de loonkosten door de stijgende pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en zorgpremies.

Verbeterpunten
Om de risico's van het aannemen van personeel te beperken, bepleit MKB-Nederland onder meer een no riskpolis voor de eerste twee ziektejaren van werknemers die via een reïntegratietraject binnenkomen. Daarnaast wil de ondernemerskoepel af van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte in verzuimsituaties van meer dan zes weken waarbij de werkgever geen invloed heeft op de oorzaak van het verzuim.

Andere verbeterpunten zijn verlaging van de pensioenlasten, maximering van de zorgpremies, lagere en lastendekkende premies voor de werknemersverzekeringen, substantiële verlaging van de loonkosten van toetreders aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en verplaatsing van de uitvoering van de levensloopregeling naar de Belastingdienst.

 

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact