ZIP PDF
Actueel
Onduidelijkheid rondom wetswijziging werken op hoogte per 1 juli 2004.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 maart 2004 een persbericht uitgegeven dat o.a. door het ANP is uitgelegd als het einde van de ladder. Hierdoor is veel onduidelijkheid ontstaan.

Een aantal relaties heeft ons benaderd met vragen over dit onderwerp:
Is de ladder per 1 juli verboden?
Mag ik nog op een ladder werken?
Hoe moet ik hier mee omgaan?

Uitgangspunt is de Notitie Veilig Werken op Hoogte.
Deze notitie is samengesteld door VNO-NCW (waaronder de glazenwassersbranche, schildersbranche, bouwbranche, installatiebranche, metaalindustrie, zonweringbranche en de VSB), de Bouw-en Houtbonden FNV en CNV, de vakcentrales FNV, CNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief de Arbeidsinspectie).

Aanleiding tot een wetswijziging is de verandering van de EG regelgeving op het gebied van het werken op hoogte. De EG richtlijn wordt overgenomen in de Nederlandse Arbowet. Hoe deze wijzigingen worden toegepast, wordt vermeld in de Notitie.

Antwoorden:
De ladder mag worden gebruikt om een persoon in hoogte te verplaatsen. In dat geval is een ladder geen werkplek.

Voor de nieuwe wetgeving geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Vanaf juli 2006 is de wetgeving van kracht, dus tot dan verandert er niets.

Waar vroeger werk op hoogte kon worden uitgevoerd met de ladder, moet nu eerst worden nagegaan of ook een ander arbeidsmiddel kan worden ingezet. Als bijvoorbeeld een gevel moet worden geschilderd, kan men dat tot juli 2006 doen met een ladder zoals dat altijd gebeurde. Vanaf juli 2006 moet de schilder eerst nauwkeurig nagaan met (risico-) evaluaties of hij gebruik kan maken van een steiger, een rolsteiger, een hoogwerker of een hangbruginstallatie. De afwegingen worden nauwkeurig weergegeven in de schema's van de Notitie.
Als geen alternatieve arbeidsmiddelen kunnen worden toegepast, dan kan de ladder als werkplek worden gekozen.

Indien de ladder moet worden gekozen als werkplek, omdat alternatieven niet mogelijk zijn dan moeten alle veiligheidsaspecten rondom de ladder zijn gewaarborgd.

 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact