PDF
Actueel
Ondernemers achtergesteld bij fiscale pensioenopbouw
06/12/06 - Op dit moment bestaat er een enorm verschil tussen de pensioenopbouw van de IB-ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder
(dga) enerzijds, en die van een werknemer in loondienst anderzijds.

De overheid moet de achterstand in pensioenopbouw van ondernemers zo snel mogelijk rechttrekken. Dit zeggen MKB-Nederland en Delta Lloyd.
De beide organisaties hebben Watson Wyatt onderzoek laten doen: "De gelijke behandeling van pensioen in werknemers- en ondernemerssfeer".
Een IB-ondernemer met een inkomen van twee keer modaal blijkt slechts
49 procent van zijn laatstgenoten salaris fiscaal ondersteund aan pensioen op te kunnen bouwen, tegen een werknemer 100 procent. Voor de dga met een inkomen van één keer modaal is dit 71 procent. Ook blijkt uit het onderzoek dat er een onevenredig verband is tussen de hoogte van het inkomen en de pensioenopbouw.

De overheid heeft tot taak iedereen dezelfde kansen te bieden om een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen, menen MKB-Nederland en Delta Lloyd. Dat is nu niet het geval. De overheid moet daarom maatregelen nemen om deze fiscale ongelijkheid recht te trekken. De onderzoekers doen hiervoor een aantal aanbevelingen:

  • opbouwmogelijkheden voor IB-ondernemers tot 20 procent van de winst;
  • invoeren van een oudedagsaftrek voor IB-ondernemers;
  • een premie zetten op afstorten van oudedagsreserve;
  • verlagen van onder andere de AOW-franchise en gelijke behandeling van de indexatielasten.

 

 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact