PDF
Actueel
Helder overzicht moet brandveiligheid bevorderen
De bouwsector moet een helder overzicht krijgen van maatregelen die worden genomen ten behoeve van de brandveiligheid. Die informatie is bij bouwprojecten momenteel te veel versnipperd. Om dat te veranderen, gaat de overheid alle regels voor brandveiligheid in kaart brengen.
De regels worden samengebracht in één overzicht, waaruit duidelijk moet blijken hoe de verantwoordelijkheden verspreid zijn bij de bouw van bijvoorbeeld een ziekenhuis. “Hierin wordt speciale aandacht gegeven aan het overdragen van het stokje in de bouwketen.''

Actieprogramma
Dat staat in het Actieprogramma Brandveiligheid dat minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het actieprogramma reageert het kabinet op een vernietigend rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen najaar publiceerde naar aanleiding van de dodelijke brand in een cellencomplex op Schiphol-Oost.

Bewustzijn
Minister Remkes en zijn collega Pieter Winsemius van Volkshuisvesting willen met het actieprogramma het bewustzijn voor brandveiligheid scherp te krijgen, te beginnen bij de ontwerper en eindigend bij de gebruiker van een gebouw. Om samenhang te creëren tussen al die partijen is een ‘brede cultuuromslag’ nodig. “Deze is niet in één of twee jaar te bereiken.”

Voorstellen
Wel kan direct aan de slag worden gegaan met concrete voorstellen. Daarbij wordt allereerst gekeken naar instellingen met personen die kwetsbaar zijn of afhankelijk van derden, zoals in gevangenissen en basisscholen. Dit soort instellingen moeten gaan werken met een managementsysteem waarmee zij een inventarisatie kunnen maken van de risico's omtrent brandveiligheid en de geldende regelgeving. Aan de hand daarvan kunnen ze een veiligheidsplan opstellen.

Kenniscentrum
Daarnaast wordt er gewerkt aan een kenniscentrum over brandveiligheid, zodat de voorschriften beter worden toegepast in de praktijk. Ook worden deze voorschriften ingebed in opleidingen voor de bouwsector. Het actieprogramma stoelt mede op de ideeën die zijn aangedragen door een dwarsdoorsnede van de partijen die te maken hebben met een bouwproject. De opstellers van het programma spraken met onder andere architecten, bouwers, ziekenhuizen en consumenten.


 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact