PDF
Actueel

Tekort aan schilders?
26-2-2007
“Heeft u Cobouw vorige week ook gelezen? ‘Tekort aan schilders wordt nijpend’, kopte het dagblad. Om vervolgens uit te leggen dat de schilderssector alle zeilen moet bijzetten om een tekort aan vakmensen in de komende jaren te voorkomen. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) na een onderzoek. Een onderzoek dat in opdracht van Savantis is uitgevoerd. Maar waarvan enige gegevens nu bekend zijn geworden. Da’s jammer want we wilden de bevindingen namelijk gieten in de aanpak van arbeidsmarkt en onderwijs die wij aan het voorbereiden zijn. En die we kenbaar wilden maken tijdens ons voorjaarscongres op 25 april te Doorn.

Uit de berichtgeving in de pers heeft u al op kunnen maken dat de schildersbranche dit en volgend jaar flink zal profiteren van de aantrekkende bouwconjunctuur. Voor 2007 voorziet het EIB een groei van de schildersproductie van 2,7 procent tot 2,66 miljard euro. Het jaar erop neemt het volume met 2,3 procent toe tot 2,72 miljard euro. Het aantal arbeidskrachten moet volgens het EIB de komende twee jaar met 3 procent toenemen. Tot en met volgend jaar zijn er dan ruim 7.000 extra vakmensen nodig. Er wordt ook gesuggereerd dat de instroom in de bedrijfstak afneemt. Bij deze kan ik u vertellen dat dat niet het geval is. De instroom neemt toe.

Waarom? Vanwege de inspanningen die we ons als bedrijfstak hebben getroost om het vak aantrekkelijker te maken.
Hoe het ook zij, tijdens ons voorjaarscongres zullen we de bevindingen van het EIB koppelen aan het project ‘Maak Werk van Opleiden’. Want juist voor deze projectgroep was het relevant om het gebrek aan kennis van met name de regionale en provinciale arbeidsmarkt in kaart te brengen. Gegevens die we vervolgens gebruiken om het aantal goed opgeleide vaklui te bepalen. Daar stemmen we ons beleid op af. In mijn optiek zijn we niet te laat begonnen met ons arbeidsmarktonderzoek. Bovendien is de projectgroep ‘Maak Werk van Opleiden’ voortvarend bezig. Maar ze zijn uiteraard niet alleen degenen die voor succes kunnen en moeten zorgen. We zijn in onze branche allemaal de ambassadeur als het gaat om het imago en de aantrekkingskracht van ons vak. 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact