PDF
Actueel

Door Mr Diana Simons 26 februari 2006

Een werkgever krijgt een boete voor overtreding van de Arbowet, ook al is de werknemer roekeloos geweest.
De Raad van State heeft op 14 februari 2007 in een zaak bepaald dat een werkgever toch een boete krijgt vanwege overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet ook al heeft de werknemer roekeloos gehandeld. In de zaak ging het om een groenteverpakkingsbedrijf waar in februari 2004 een tamelijk bizar bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.
Op 20 februari 2004 was een werknemer tijdens een stagnatie van de werkzaamheden op de transportband gaan zitten. Hij is toen met zijn hand in aanraking gekomen met de aandrijfas van de transportband. Daarbij liep hij schaafwonden op.
Vier dagen later wilde een collega van deze werknemer aan zijn leidinggevende laten zien hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden en hij is net zoals zijn collega op de transportband gaan zitten. Terwijl hij zijn hand richting de aandrijfas bewoog, raakte zijn gehandschoende hand in de aandrijfas. Hierdoor heeft hij blijvend letstel aan zijn hand opgelopen.
Arbeidsinspectie
Een bedrijf is verplicht om een arbeidsongeval waarbij een werknemer een ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt dan wel overlijdt, te melden bij de Arbeidsinspectie. Dit volgt uit artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het bedrijf heeft het letsel van de werknemer aan zijn hand gemeld bij de Arbeidsinspectie die een onderzoek heeft gesteld naar het arbeidsongeval.
Uit het onderzoeksrapport van de Arbeidsinspectie blijkt dat het groenteverpakkingsbedrijf de Arbowet heeft overgetreden omdat de aandrijfas niet was voorzien van een scherm of een beveiliging zodat gevaar zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Omdat het bedrijf in overtreding was, kreeg het een boete opgelegd van € 6.750,-. Het bedrijf was het daar niet mee eens, omdat het ongeval is ontstaan door roekeloos handelen van de werknemer. Hij wilde reconstrueren hoe een eerder arbeidsongeval had plaatsgevonden.
Bezwaar
Het bedrijf diende een bezwaarschrift in bij het Ministerie van Sociale Zaken, maar werd zowel in deze procedure als de beroepsprocedure bij de rechtbank in het ongelijk gesteld. Daarop stapte het verpakkingsbedrijf naar de Raad van State.
Uitspraak Raad van State
De Raad van State constateerde dat de reconstructie waarbij het ongeval heeft plaatsgevonden niet tot de normale werkzaamheden van de werknemer behoort en dat de werknemer roekeloos heeft gehandeld. Dat neemt niet weg dat de reconstructie heeft plaatsgevonden vanwege een eerder arbeidsongeval bij de transportband. En voor de overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet/besluit is het niet van belang of er sprake is van roekeloos handelen.
Het bedrijf moet toch de boete betalen.

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact