PDF
Actueel

Bouworganisaties werken samen aan vernieuwing
Schilders en toeleveranciers in de bouw hebben zich aangesloten bij het programma 'Integraal Ontwerpen en Bouwen', dat samenwerking in de keten wil bevorderen. Samen met architecten, bouwers, ingenieurs en installateurs zullen zij het komende jaar een aantal concrete activiteiten organiseren.

Het programma 'Integraal Ontwerpen en Bouwen' is vorig jaar opgestart, zo meldt Bouwend Nederland. Toen is geconstateerd dat partijen in het bouwproces meer moeten gaan samenwerken om in te kunnen spelen op de klant. Die stelt steeds hogere eisen aan bouwwerken. Maar ook wordt vanuit de regelgeving steeds meer gevraagd van bouwpartijen. Samenwerking kan ook leiden tot verlagen van de faalkosten.

Effecten
Volgens Bouwend Nederland spelen maatschappelijke en milieueffecten steeds vaker een belangrijke rol in de afwegingen van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Opdrachtgevers vragen om bouwpartijen die hierover nadenken. Deze opdrachtgevers worden bovendien steeds professioneler en organiseren en informeren zich in toenemende mate. Zij nemen steeds vaker het initiatief en verwachten daarom om meedenkende, innovatieve bouwpartijen.

Innovatie
Bouwpartijen zullen de gerichtheid op klant en eindgebruiker daarom hoog in het vaandel moeten hebben, vindt de brancheorganisatie. Maar de verkokering van de bouwsector zou innovatie, het overdragen en ontwikkelen van kennis, belemmeren. De verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen de bouwpartijen onderling vragen ook om veranderingen van de medewerkers. Nieuwe technische en creatieve competenties zullen een belangrijke bijdrage moeten leveren aan een cultuuromslag binnen de bouw. Het opleiden van mensen voor de bouw speelt een sleutelrol bij het doen slagen van deze omslag.

Actieprogramma
Het actieprogramma van de zes brancheverenigingen heeft zeven uitgangspunten: maatschappelijke en culturele betekenis van het bouwen, integrale kwaliteit, klantgerichtheid, bevorderen van integriteit, transparantie door standaardisatie van informatiesystemen en afsprakenstelsels, het stimuleren van duurzame innovatie en kennisoverdracht. Op deze terreinen zullen de komende twee jaar concrete acties worden ondernomen, variërend van kennisuitwisseling tot het opstellen van een gezamenlijke visie op het gebied van standaardisatie en afsprakenstelsels in de bouw.

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact