PDF
Actueel

Vestigingswet sinds 18 juli 2007 vervallen
Starters in de bouw-, installatie-, vervoermiddelen- en levensmiddelensector hebben vanaf vandaag geen vestigingsvergunning meer nodig om hun bedrijf te starten. De Vestigingswet is 18 juli 2007 per Koninklijk Besluit volledig afgeschaft.
De wet is geschrapt om meer ruimte te scheppen voor ondernemerschap, concurrentie en werkgelegenheid. Het scheelt starters veel administratieve rompslomp. Zij moesten bij hun Kamersvan Koophandel aantonen dat zij voldeden aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheidsbescherming en milieu.

Toegevoegde waarde
Diezelfde eisen worden al gesteld en nader uitgewerkt in bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, de ARBO-wet, de Warenwet en het Bouwbesluit. Deze regelgeving geldt voor álle ondernemers en niet alleen voor starters. De Vestigingswet heeft op deze punten geen toegevoegde waarde meer en kan dus worden afgeschaft, meldt de Kamer van Koophandel.

1954
De wet dateerde uit 1954 en was ingesteld om het vakpeil en de algemene handelskennis van startende ondernemers te verhogen. Zo moest ondoordachte vestiging van bedrijven worden voorkomen. De Vestigingswet was in 1990 al vereenvoudigd door het wegvallen van de eis van kredietwaardigheid. In 2001 werd de wet al grotendeels afgeschaft door het wegvallen van de eisen voor Algemene Ondernemerschapsvaardigheden.
De Kamer van Koophandel zegt op verschillende fronten manieren bezig te zijn om de administratieve lasten voor de ondernemers te verlagen


Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact