PDF
Actueel

Werkgeverszorgen over sociale lasten
29/08/07 - MKB-Nederland en VNO-NCW wezen het kabinet erop dat ze zich grote zorgen maken over de alsmaar oplopende sociale lasten voor werkgevers.

In een brief aan het kabinet wijzen de twee organisaties erop dat dit nadelige gevolgen heeft voor de loonkosten. En daarmee ook voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De koepelorganisaties willen dat de regering in de begroting voor 2008 merkbare stappen zet naar doorbreking van de automatische loonkostenverzwaringen via de zorgpremies. Ook moeten er kostendekkende premies komen en de overreserves bij de werknemersverzekeringen worden verminderd. Van begin af aan hebben MKB-Nederland en VNO-NCW geageerd tegen het principe dat de werkgever 50 procent van die premie moet betalen, zonder enige invloed op de hoogte ervan te hebben. Naar nu weer blijkt leidt deze afwenteling tot een directe loonkostenversneller, zo schrijven ze.

Belofte
De verwachte stijging van de zorgpremie voor werkgevers in 2008 bedraagt bijna 12,5 procent. De premies van de werknemersverzekeringen, met name die voor de WW, worden ook voor volgend jaar weer hoger vastgesteld dan noodzakelijk. De fondsen puilen nu al uit, anno 2007 is er een overschot van 7,5 miljard euro, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het kabinet had juist beloofd in het Coalitieakkoord dat er lastendekkende premies én afbouw van de bestaande saldi zou komen. Een loze belofte, zo lijkt het. MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen het kabinet erop dat de verzwaring van de lasten de inspanningen van werkgevers te niet doen om mensen aan het werk te houden, werkgelegenheid te vergroten en loonkosten te beheersen. ‘Een onverteerbare ontwikkeling’, menen de koepels.Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact