PDF
Actueel

Stijging zorgkosten werkgever kost ruim 10.000 banen
Werkgevers zijn volgend jaar 1,5 miljard euro meer kwijt aan zorgkosten. Oorzaak is de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 naar 7,3 procent. Volgens berekeningen van EIM in opdracht van MKB-Nederland kost dit 10.500 banen.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 hebben werkgevers de verplichting om 50 procent van de totale zorgkosten bij te dragen in de vorm van een inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage. Op basis van het brutoloon betaalt de werkgever een procentuele bijdrage voor zijn werknemers. Het percentage wordt vastgesteld op grond van de macrokosten van de zorg.

Dit jaar bedraagt de werkgeversbijdrage 6,5 procent. In totaal zijn werkgevers in 2007 13 miljard euro aan zorgkosten kwijt. In 2008 wordt het percentage opgetrokken tot 7,3 procent. Dat is een lastenstijging van 1,5 miljard euro.

De zorgkosten nemen volgend jaar met name toe door uitbreiding van het basispakket (o.m. anticonceptiepil en verschuivingen van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet).

Werkgevers zijn bij de invoering van de Zorgwet akkoord gegaan met de bijdrage onder de voorwaarde dat hogere zorgkosten gecompenseerd zouden worden met lagere sociale lasten. Die compensatie is tot dusver uitgebleven.

MKB-Nederland hekelt het feit dat als de politiek besluit het basispakket uit te breiden, de helft van de kosten die dat zich meebrengt automatisch op het bordje van werkgevers terechtkomt. Terwijl zij op geen enkele wijze invloed hebben op die kosten. Uitbreiding van het basispakket op zich doet de werkgeverslasten volgend jaar met 800 miljoen euro toenemen.

De stijging van de zorgkosten heeft schadelijke gevolgen voor de economie. Omdat de loonkosten stijgen, verslechtert de concurrentiepositie. EIM heeft in opdracht van MKB-Nederland berekend dat de verhoging van de werkgeversbijdrage in 2008 10.500 banen kost.

MKB-Nederland acht de bestaande systematiek op de lange termijn niet houdbaar. Werkgevers kunnen en mogen niet verantwoordelijk zijn voor de kosten van pakketverschuivingen en andere factoren waarop zij geen invloed hebben. Het is zaak de problemen structureel op te lossen, bijvoorbeeld door een maximum te verbinden aan de werkgeversbijdrage.

Voor de korte termijn doet de ondernemersorganisatie een dringend beroep op het kabinet om de zorglasten voor werkgevers in 2008 wezenlijk te matigen of te compenseren via lagere sociale lasten.Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact