PDF
Actueel

Verbazing en ergernis over persbericht CNV Schilders
09/10/07 - Persbericht, FOSAG Waddinxveen - Met verbazing en ergernis heeft FOSAG, de branchevereniging voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche, kennis genomen van het persbericht dat door CNV Schilders is uitgegeven over de beëindigingsovereenkomst van de arbeidsovereenkomst 'met wederzijds goedvinden'.

CNV Schilders geeft aan verontwaardigd te zijn over het gebruik van het FOSAG-model beëindiging 'met wederzijds goedvinden', omdat bedrijven daarmee de opzegtermijn zouden ontlopen en werknemers hun recht op WW-uitkering zouden verspelen. Beide beweringen zijn onjuist. Met de overeenkomst komen werkgever en werknemer ruim voordat het ontslag ingaat overeen om, wegens bedrijfseconomische redenen, de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij deze beëindiging toetst het UWV of er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Als dat het geval is, behoudt de werknemer zijn recht op WW. Dat werkgevers hun werknemers onder druk zouden laten tekenen, is onzin. Immers, het enige dat de werkgever hoeft te doen is naar waarheid uitleggen dat de uitkeringsrechten van werknemers niet in gevaar komen door de ondertekening. Dat valt bezwaarlijk 'onder druk zetten' te noemen.

De verbazing van FOSAG slaat op het feit dat er ten opzichte van vorig jaar geen veranderingen in de regelgeving zijn opgetreden. Dus waarom nu een persbericht?, zo vraagt FOSAG zich af. Helaas is er nog steeds een hogere werkloosheid in de winter, omdat nog niet alle opdrachtgevers van de schildersbedrijven doordrongen zijn van de mogelijkheden om in de winter door te werken. Niet voor niets is het project 4 Seizoenen Onderhoud, om de winterwerkloosheid in 2009 uit te bannen, van sociale partners in de bedrijfstak nog niet beëindigd. De suggestie in het persbericht dat winterwerkloosheid nog voorkomt omdat bedrijven onvoldoende van de mogelijkheden gebruik maken, werpt FOSAG ver van zich af. Het project 4 Seizoenen Onderhoud moet dan ook, zo meent de brancheorganisatie, de komende periode met volle kracht gezamenlijk worden voortgezet!Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact