PDF
Actueel

Nieuwe cijfers van onze branche
21/11/07 - Ieder kwartaal krijgen ondernemers 'Cijfers&Trends' toegezonden door de Rabobank. De informatie in laatste kwartaaluitgave van oktober 2007 was mede afkomstig van FOSAG.

De nieuwe Rabobank Cijfers & Trends kwartaalupdate van oktober 2007 is verschenen met als thema 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Daarnaast bevat deze editie de jaarlijkse visie van de Rabobank op negen sectoren en tachtig branches in het Nederlandse bedrijfsleven. Twee medewerkers van FOSAG hebben enige tijd geleden gesproken met de samenstellers van 'Cijfers&Trends'. Afgesproken is dat FOSAG voortaan één keer per jaar de Rabobank zal bijpraten over de ontwikkelingen in onze branche.

Groei
Het EIB verwacht een groei van de totale bouwproductie in 2007 en 2008 van respectievelijk 5% en 3,5%. Daarmee zal ook de markt voor schilderwerk een groei laten zien. Dit en volgend jaar zal de nieuwbouwsector naar verwachting harder groeien dan het onderhouds- en herstelwerk. Als trends worden onder andere genoemd de krachtige groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel, de verdere toename van meerjarige onderhoudscontracten, het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met andere bedrijven of zelfstandigen met andere disciplines en de verdergaande specialisatie op te onderscheiden deelmarkten.

Kansen
Als kansen en bedreigingen worden genoemd het internetveilen, het vanaf 2010 niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten als men niet aan bepaalde MVO-normen voldoet, de extra aandacht voor duurzaam inkopen, het minder worden van seizoensfluctuaties door het aanbod van 4 seizoenen onderhoud aan opdrachtgevers en het trendmatig dalen van het ziekteverzuim in de branche. Het volledige overzicht van 'Cijfers&Trends' vindt u overigens uiteraard ook op de site van de Rabobank [ www.rabobank.nl ]

 


Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact