PDF
Actueel

Nieuwe aanbestedingshandleiding
21/11/07 - Op de site van MKB-Nederland [ www.mkb.nl ] kunt u sinds kort de handleiding 'Eerste Hulp Bij Aanbesteden' downloaden. Het helpt u de procedure zo goed mogelijk te doorlopen.

De handleiding is geschreven en uitgegeven door MKB-Nederland en Van Till Advocaten te Amsterdam. Hoewel de markt van aanbestedingen tientallen miljarden euro's per jaar betreft, melden steeds meer ondernemers dat zij niet meer meedingen naar opdrachten van de (semi-)overheid. Een veel gehoorde reden voor het laten lopen van deze grote opdrachten, is dat de procedures die daarbij moeten worden gevolgd ondoorzichtig, omslachtig en tijdrovend zijn. Daar komt nog bij dat de regels voor aanbesteden regelmatig niet of niet goed worden gevolgd. Hierdoor vissen ondernemers ten onrechte achter het net zonder dat zij effectief hun recht kunnen halen. FOSAG pleit samen met MKB-Nederland voor een Aanbestedingswet waarin het midden- en kleinbedrijf meer eerlijke kansen krijgt.

Stapsgewijs
In de handleiding, die u hier kunt downloaden, wordt u stapsgewijs door de procedure geloodst en wordt u gewaarschuwd voor valkuilen. Uiteraard treft u ook tips aan om veel gemaakte fouten te voorkomen, zodat u uw kansen op het binnenhalen van de opdracht vergroot. Uiteraard kan niet gegarandeerd worden dat u de betreffende opdracht ook daadwerkelijk zult krijgen. Uiteindelijk hangt dat af van uw eigen offerte en die van uw concurrenten. Mocht u de opdracht uiteindelijk niet gegund krijgen, en bent u van mening dat de aanbestedingsprocedure niet goed is gevolgd, dan kunt u zich altijd melden bij de aanbestedingsdesk van MKB-Nederland op www.aanbestedingsdesk.nl. Deskundigen zullen uw zaak dan beoordelen om te bezien of u alsnog uw gelijk kunt halen en u adviseren over de (on)mogelijkheden.


Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact