Glas van A tm. Z

Glas?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z --> de pagina's Glas A tm Z zijn in Productie.
Glasschade door gevelwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Glasschade door gevelwater  

Glasschade door gevelwater is herkenbaar in de vorm van geëtste strepen of vlekken op het buitenoppervlak van vensterglas.

Soms worden ook aluminium geveldelen aangetast.
Grofweg komt het verschijnsel erop neer, dat bij overvloedige regenbelasting op gevels, kalk (CaCO3) en kiezelzuur (SiO2) uit metselwerk en/of beton worden opgelost.
De porositeit van het oppervlak en de hoeveelheid uitgeloogde alkaliën (natrium- en kalium-verbindingen) in het gevelwater lijken van invloed te zijn op het ontstaan van de afzetting.
Verondersteld mag worden dat, gezien de zeer geringe wateropname van de steen, voornamelijk uitloging van de mortel optreedt.

Denkbaar is dat een poreuzere steen door zijn bufferwerking en dientengevolge geringere belasting van de voeg, minder schadelijk zou zijn geweest.
Nochtans pleit dit niet tegen de gebruikte steen als zodanig.

De in het doorslagwater opgeloste verbindingen kunnen, afhankelijk van de chemische samen-stelling, een min of meer etsende werking vertonen en zich als strepen of vlekken op het glas manifesteren. Naar hun samenstelling kunnen drie soorten afzettingen worden getypeerd:


1. Stoffen die met water kunnen worden verwijderd, zoals kaliumsulfaat, kalium-carbonaat en kaliumbicarbonaat.
2. Stoffen die met sterke schoonmaakmiddelen of met een verdund zuur kunnen worden weggenomen, zoals calciumcarbonaat en calciumsulfaat.
3. Stoffen die alleen met fluorhoudende pre-paraten kunnen worden verwijderd, zoals siliciumoxide.

Reinigingsmiddelen

Glasschade type 1 zal door goed reinigen met overvloedig water en gebruik van spons en zeem voldoende kunnen worden opgelost.

Glasschade type 2 kan worden behandeld met bijvoorbeeld een ontkalkingsmiddel voor koffie-zetapparaten of met een speciaalreiniger op basis van verdund fosforzuur.

Glasschade type 3 vertoont een sterke etsing van het glasoppervlak en vraagt om een speciaal reinigingsmiddel op basis van fluor. Omdat de vrije verkoop van producten op basis van fluor en fluor-waterstof voor schoonmaakdoeleinden verboden is, zijn er geen producten en/of merknamen voor-handen.

De reiniging van glasschade type 3 moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.
Veelal dient een dergelijke reinigingsmethode ge-combineerd met polijsten te worden gecombineerd.

Het is pas zinvol reiniging van het glas ter hand te nemen, als er al preventiemaatregelen zijn getroffen.


Voorkoming van glasschade

Ter voorkoming van glasschades is voor de Stichting Bouwresearch de brochure “Glasschade door alkalisch vocht”, oorzaken, preventie en reinigingsmethoden (deel 6 in de SBR-serie ‘de Gevelgids’ art.nr. 61.436.C.98) uitgegeven.

In bestaande situaties kan op bovenstaande wijze het "lekwater" worden afgeleid.

Bovenzijde pagina  
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact